Початкова сторінка

Тамара Скрипка

Персональний сайт

?

Рід Драгоманових-Косачів: долі й архіви

Тамара Скрипка

…Одшумить життя – і прийдуть ті, що відчують

всю глибінь її творчости, всю красу її душі.

Людмила Старицька-Черняхівська

Роль роду Драгоманових-Косачів в історії української культури, громадсько-політичного і національного руху вповні ще не вивчена. Першу спробу окреслити історико-культурну значущість представників роду Драгоманових-Косачів зробили ще на зламі століть XIX і XX відомі діячі процесу новітнього українського державотворення. Зокрема, у 1901 році з нагоди 25-ліття літературної діяльности Ольги Петрівни Драгоманової-Косач (Олени Пчілки) – чільної представниці цього роду, – М. Грушевський, І. Франко, В. Гнатюк у вітальному листі від імени редакції «Літературно-наукового вісника» писали:

«Ви дали Україні перший приклад освіченої сім’ї, в якій плекається рідна українська мова і українська літературна традиція в найкращім розумінню сего слова».

Опубліковано: «Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка). Біографічні матеріали. Спогади. Іконографія». Київ-Нью-Йорк, 2004, передмова до видання.