Початкова сторінка

Тамара Скрипка

Персональний сайт

?

Використані матеріали

Іван Денисюк, Тамара Скрипка

Архіви

Відділ рукописів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ: фонди Лесі Українки (№ 2), Олени Пчілки (№ 28), Івана Франка (№ 3).

Фонди Київського музею визначних діячів української культури Миколи Лисенка, Лесі Українки, Михайла Старицького, Панаса Саксаганського.

Архів ім.Д. Антоновича УВАН у США.

Архів Болгарської Академії Наук, фонд І. Шишманова (11).

Архів О. Косач-Кривинюк (власність О. Закидальської).

Архів І. Косач-Борисової (власність О. Сергіїв).

Архів А. Костенка.

Волинський обласний архів.

Використана література:

Архів М.Драгоманова. Варшава, 1939. Т.1.

Борисюк Тамара, Денисюк Іван. Таємниці Запруддя. Радянське Полісся. 7 серпня 1986. – с.3; 9 серпня 1986. – с.4.

Борисюк Тамара, Денисюк Іван. “Все та ж благословенна Волинь…” Радянська жінка. – 1987 – № 2. – с.26-27.

Борисюк Тамара, Денисюк Іван. Таємниці Запруддя. Жовтень. 1987. – №6. – с.85-91.

Борисюк Тамара, Денисюк Іван. “Лісова пісня” Лесі Українки та Запруддя (До 75-річчя з часу виходу). Радянське Полісся. 21 березня 1987. – с.2.

Борисюк Тамара, Денисюк Іван. Нові розгадки таємниць Запруддя. Радянське Полісся. 18 листопада 1986. – с.3

Борисюк Тамара, Денисюк Іван. До витоків “Лісової пісні”. Радянська Волинь. 28 лютого 1987. – с.3

Борисюк Тамара. Біля витоків “Лісової пісні”. Літературна панорама. К.: Дніпро, 1987. – с. 277-280.

Борисюк Тамара. Луцькі адреси Лесі Українки. Радянська Волинь. 23 лютого 1988. – с. 4; 24 лютого – с.4.

Борисюк Тамара. У вінок шани Лесі Українці. Радянська Волинь. 25 лютого 1988. – с.4.

Борисюк Тамара. Немеркнуче світло Колодяжного. Радянська Волинь. 29 червня 1988. – с.4; 30 червня. – с.3.

Борисюк Тамара, Денисюк Іван. “Ми, може, хутко будем походжати… по гаях волинських” (Леся Українка). Радянське Полісся. 29 вересня 1988. – с.3.

Борисюк Тамара, Денисюк Іван. З історії краю. Радянське Полісся. 29 вересня 1988. – с.3.

Борисюк Тамара, Денисюк Іван. Мудра мати, талановита письменниця. Радянська Волинь. 29 липня 1989. – с.2-3.

Борисюк Тамара, Денисюк Іван. Слово про Олену Пчілку (До 140-річчя з дня народження). Радянське Полісся. 29 липня 1989. – с.1.

Борисюк Тамара. Повернення. Радянська Волинь. 22 вересня 1989. – с.3.

Борисюк Тамара, Денисюк Іван. Жінка з роду Драгоманових. Літературна Україна. 16 листопада 1989. – с.8.

Борисюк Тамара, Жулинський Микола. Повернення… Леся Українка та її родина в унікальному зібранні фотооригіналів середини XIX – поч. XX ст., подарованому Ольгою Сергіїв із США. Каталог. Луцьк: РВВ Волинського облполіграфвидаву. 1989.

Борисюк Тамара. Немеркнуче світло Колодяжного. Отчий край’90. Історико- літературний збірник. Випуск 4. Київ: Молодь. 1990. – с.30-34.

Борисюк Тамара. Талант і мужність. Початкова школа. 1990. – №2. – с.44-48.

Борисюк Тамара. Колодяжне (вступна стаття до спогадів І. Косач-Борисової). Радянська Волинь. 7 липня 1990. – с.4.

Борисюк Тамара, Денисюк Іван. Крижовими дорогами Волині. Радянська Волинь. 25 лютого 1990.

Борисюк Тамара. Пам’ять і безпам’яття. Початкова школа. 1991. – № 2. – с. 2-10.

Борисюк Тамара, Денисюк Іван. Жінка з роду Косачів. Україна. 1991. – № 4. – с. 8 –12.

Борисюк Тамара. Трагедія великого роду. Літературна Україна. 1 серпня 1991. – с.3.

Борисюк Тамара. Різдво в родині Косачів. Волинь. 7 січня 1992. – с. 4.

Вишневська Н. Олена Пчілка // Пчілка Олена. Твори. – К.: Дніпро. 1988. – с. 5-26.

Возняк М.С. Першодруки Лесі Українки (Літературно-критичний збірник). Львів: Книжково-журнальне вид-во. 1951. – с. 20-51.

Денисюк І. Драгоманови – Косачі в інтелектуальному житті України (Питання династичного вивчення діячів культури) // Міжнародна наукова конференція “Національна еліта та інтелектуальний потенціал України: тези доповідей (18 – 20 квітня 1996 р.). – Львів, 1996. – С.225 – 226.

Денисюк І. Королева мислі й серця [Леся Українка] // Ленінська молодь. – 1969. – 16 лист.

Денисюк І. Краса і сила одного циклу [Передмова] // Українка Леся. Зоряне небо. – Львів: Каменяр, 1988. – С. 6 – 11.

Денисюк И. Леся Украинка во Львове // Львовская правда. – 1970. – 22 ноября.

Денисюк І. Національне питання у полеміці “між своїми” [Про полеміку Лесі Українки з Іваном Франком] // Українське літературознавство. – 1996. – Вип. 62. – С. 55-66.

Денисюк І. Олена Пчілка // Ленінська молодь. – 1969. – 8 черв.

Денисюк І. Повість Лесі Українки “Жаль” // Творчість Лесі Українки. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1963. – С. 41-42.

Денисюк І. Поезія революційного гарту і ніжності [Післямова] // Леся Українка. Думи і мрії. – ЛЬвів: Каменяр, 1983. – С. 155-163.

Денисюк І. Проза “малих форм” Олени Пчілки // Українське літературознавство. – 1970. – Вип. 9. – С. 111 – 112.

Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX – поч. XX ст. – Київ: Вища школа, 1981. – 216 с.

Денисюк І. Світло нагірне: До 125-річчя з дня народження Лесі Українки // Львівщина – 96. Регіональний річник. – Тернопіль: Збруч – Львів: Український шлях, 1996. – С. 367 – 370.

Денисюк І. Слова кохання, які я тобі не сказала // Ленінська молодь. – 1970. – 31 груд.

Денисюк І. Франки в гостині у Косачів на Волині // Українське літературознавство. – Львів, 1992. – С.76-78.

Денисюк І., Комзюк В. Родина Косачів і Запруддя // Співець мужності і краси: тези доповідей науково-практичного семінару, присвяченого 115-річчю з дня народження Лесі Українки (21-22 березня 1986 року). – Луцьк, 1986. – С.63-65.

Денисюк Іван, Міщенко Леоніла. Дивоцвіт. Джерела і поетика “Лісової пісні” Лесі Українки. – Львів: ЛДУ, 1963.

Косач-Борисова І. Леся Українка в оточенні близьких – родини і друзів (Приватний архів).

Косач-Борисова І. Колодяжне (Приватний архів).

Косач-Кривинюк О. . Хронологія життя і творчості. Нью-Йорк, УВАН, 1970. – 923 с.

Музичка А. . Її життя, громадська діяльність і поетична творчість. Держвид. України, 1925. 107 с.

Омельковець А., Покальчук В. Леся Українка і Волинь. Луцьк. 1963.

Скрипка Тамара. Спогад про Олену Пчілку (вступна стаття, підготовка тексту). Українська культура. 1996. – № 1. – с. 26-28.

Спогади про Лесю Українку. Київ: Дніпро, 1971. – с.

Українка Леся. Документи і матеріали. К.: 1971. – 483 с.

Українка Леся. Зібрання творів: У 12-ти томах. К.: Наукова думка. 1975-1979.

Українка Леся. Публікації. Статті. Дослідження. К.: Наукова думка. 1981. 291 с.

Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Київ: Наук. Думка, 1986.

Чернишов А. Олена Пчілка // Невмирущі. – Харків. Прапор, 1970. – с. 135-238.

Шабліовський Є., Ставицький О. Олена Пчілка // Пчілка Олена. Твори. – К.: Дніпро, 1971. – с. 3-26.